“DINK” และ “SINK” กลุ่มเป้าหมายใหม่น่าจับตามองในอนาคต

ในอนาคตหลีกประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งคำว่าสังคมผู้สูงวัยนั้น ไม่ใช่คำใหม่ที่เราพึ่งจะเคยได้ยินกัน เนื่องจากในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าอัตราการเกิดของประชากรจะลดน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุมาจากคนวัยทำงานในปัจจุบันมีอัตราการแต่งงานที่น้อยลง รวมถึงมีลูกน้อยลง หรือเลือกที่จะอยู่คนเดียว จึงทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ที่เลือกที่จะเป็นโสดตัวคนเดียวและดูแลตัวเอง ว่า “SINK” หรือย่อมาจากประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า Single Income No Kids และกลุ่มคนที่เป็นคู่รักอยู่ด้วยกัน แต่ไม่มีลูก ว่า “DINK” หรือ Dual Income No Kid ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นเทรนด์ที่กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยยุคปัจจุบัน จึงทำให้เทรนด์ DINK และ SINK เป็นสิ่งใหม่ที่น่าจับตามองของบรรดาบริษัทโฆษณาในประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มปรับทิศทางการตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้มากขึ้น เช่นในภาคอสังหาริมทรัพย์เราจะเริ่มเห็นตลาดคอนโดที่เน้นอยู่อาศัยไม่เกินสองคนเติบโตมากขึ้น หรือในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ก็ออกแพกเก็จสำหรับคนโสดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดูแลตนเองในยามชรา DINK และ SINK จึงเป็นเทรนด์ที่นักวางแผนการตลาดและบริษัทโฆษณาในประเทศไทยควรตามให้ทัน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีกำลังซื้อมากและยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม DINK นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกสบาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดี่ยว เพราะว่ามีขนาดครอบครัวขนาดเล็กอยู่กันแค่เพียงสองคนในบ้านเท่านั้น ทำให้ขนาดที่พักอาศัยก็เล็กตามขนาดครอบครัวไปด้วย นอกจากนี้ เรื่องที่กลุ่ม DINK มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยมากกว่ากลุ่มที่แต่งงานและมีลูกอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้าน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม ซึ่งคนในกลุ่มนี้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมจ่ายให้กับตัวเองได้ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ที่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในกลุ่มคู่สมรสที่มีลูกแล้ว ทำให้เงินที่หามาได้หมดไปกับการดูแลตัวเอง จับจ่ายใช้สอยเพื่อความดูดีของตัวเองมากกว่ากลุ่มคู่สมรสที่แต่งงานแล้วมีลูก กลุ่มผู้หญิงที่เป็น DINK เป็นกลุ่มที่สนุกสนานไปกับการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงส่วนตัว มากกว่าการออมเงิน ทั้งการฝากเงินในธนาคารและการทำประกันชีวิต แต่เมื่อผู้หญิงกลุ่ม DINK มีอายุย่างเข้าหลักสี่ก็จะเริ่มมีการเก็บหอมรอมริบมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นด้วย เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีใครดูแล จึงเริ่มเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองในยามที่มีมีอายุเพิ่มขึ้น เทรนด์กลุ่มผู้บริโภคนี้ จึงเป็นกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองสำหรับหลายๆตลาดและบริษัทโฆษณาในประเทศไทยที่ต้องคิดแผนโฆษณาและแผนการตลาดเพื่อตอบสนองให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค